Turistička agencija Villsy d.o.o. – Opći uvjeti poslovanja - Villsy

Turistička agencija Villsy d.o.o. – Opći uvjeti poslovanja

1. PREDMET UGOVORA

Predmet ovog ugovora je uređenje međusobnih odnosa između turističke agencije Villsy d.o.o., Kastavska 18, HR-52000 Pazin, OIB: 17191292654, Tel. +385 91 585 2596, e-mail info@villsy.com (u daljnjem tekstu VILLSY) u svoje ime i za račun vlasnika smještajne jedinice s jedne, i korisnika smještaja (u nastavku gost) s druge strane, prilikom izvršenja rezervacije smještaja u ponudi web stranice www.villsy.com.

2. REZERVACIJA I ZAKLJUČENJE UGOVORA

Ugovor između gosta i VILLSY-a stupa na snagu gostovom obvezujućom rezervacijom (usmenim, pismenim ili elektronskim putem). Od tog trenutka nadalje, prava i obveze ugovornih strana regulirane su ovim Općim uvjetima poslovanja i primjenjuju se na gosta i VILLSY. Potvrda rezervacije biti će gostu odmah dostavljena u elektroničkom obliku. U slučaju da se potvrda rezervacije razlikuje od tražene rezervacije, uplatom zaprimljene rezervacije gost potvrđuje pristanak na uvjete navedene u potvrdi iste. VILLSY može, bez obveze, prihvatiti bilo kakav poseban zahtjev odnosno molbu, no ista za VILLSY nije pravno obvezujuća te će takav zahtjev biti ispunjen isključivo ukoliko je VILLSY za istu izdala pismenu potvrdu.
U slučaju da uplate aranžmana nisu izvršene u skladu s odredbama članka 3.2, rezervacija može biti poništena, bez obveza VILLSY-a prema gostu.

3. CIJENE I UVJETI PLAĆANJA

3.1 Cijena smještaja

Cijene objavljene na internet stranici www.villsy.com izražene su u EUR i odnose se na cijenu dnevnog smještaja po smještajnoj jedinici u odgovarajućem periodu. Objavljene cijene važeće su od trenutka ažuriranja podataka na internet stranici. Sukladno članku 3.5 o promjeni cijene, primjenjuje se cijena koja je važeća u trenutku rezervacije. Ukoliko se u objektu nalazi više jednakih smještajnih jedinica s istim opisom i istim cijenama, u opisu objekta biti će naveden ukupan broj jedinica takvog tipa, no samo će jedna smještajna jedinica tog tipa biti opisana. Nije obavezno da se posebne ponude odnose na sve smještajne jedinice istog tipa. Eventualne dodatne usluge koje gost zatraži (npr. dodatno čišćenje, troškovi telefona, najam bicikle i sl.) nisu uključene u cijenu i trebaju biti plaćene na licu mjesta osobi odgovornoj za ključeve objekta ili djelatniku VILLSY-a.
Cijene smještaja (U SLUČAJU DA U OPISU NIJE DRUGAČIJE NAVEDENO) uključuju: uobičajenu potrošnju električne energije, grijanje u zimskom i klimatizaciju u ljetnom periodu, potrošnju vode, potrošnju plina (ukoliko raspoloživo), završno čišćenje, posteljinu, kupaonske ručnike i boravišnu pristojbu.

3.2 Plaćanje

Neovisno da li je rezervaciju izvršio direktan gost ili je ostvarena posredstvom posredničke agencije, po primitku potvrde rezervacije gost/agencija je obvezan u roku od najviše 2 dana uplatiti akontaciju od 30% čime je rezervacija definitivno potvrđena. Saldo do punog iznosa plaća se najkasnije 60 dana prije dolaska i početka korištenja rezervirane usluge. Za rezervacije izvršene u roku unutar 60 dana prije početka korištenja usluge smještaja, cjelokupni iznos rezervacije treba biti plaćen u roku od 24 sata.
Plaćanje rezervacija učinjenih unutar 60 dana prije početka korištenja usluge mora biti potvrđeno pismenom (e-mail) potvrdom o obavljenom plaćanju.
VILLSY si zadržava pravo da može od gosta kao garanciju plaćanja zatražiti valjani broj kreditne kartice. U slučaju ne pridržavanja rokova plaćanja, rezervacija može biti poništena.

3.3 Otkaz rezervacije

Ukoliko gost otkaže rezervaciju, biti će mu zaračunati sljedeći troškovi otkaza:
Otkazivanje rezervacije javljeno 60 ili više dana prije dolaska: naplaćuje se 30% ukupnog iznosa rezervacije
Otkazivanje rezervacije javljeno najviše 59, a najmanje 28 dana prije dolaska: naplaćuje se 50% ukupnog iznosa rezervacije
Otkazivanje rezervacije javljeno najviše 27, a najmanje 8 dana prije dolaska: naplaćuje se 70% ukupnog iznosa rezervacije
Otkazivanje najviše 7 dana prije dana dolaska, a najmanje 1 dan prije dolaska: naplaćuje se 90% ukupnog iznosa rezervacije
Otkazivanje na dan dolaska ili NO SHOW: naplaćuje se 100% ukupnog iznosa rezervacije
Za datum otkaza smatra se datum kada je primljena obavijest o otkazivanju rezervacije (ukoliko je to nedjelja ili praznik, to će biti sljedeći radni dan). U slučaju nedolaska ili nenajavljenog kasnijeg dolaska, VILLSY zadržava ukupan iznos rezervacije.

3.4 Promjena rezervacije

Na zahtjev gosta moguće su promjene rezervacije u smislu promjene termina, objekta, tipologije smještaja ili imena osoba. Svaka promjena koja bude učinjena najkasnije 60 dana prije datuma korištenja usluge biti će zaračunata 20 € uz primjenu pravila iz članka 3.3 u slučaju promjene smještajnog objekta.

3.5 Promjena cijene

Prilikom odabira naših objekata posebna pažnja posvećuje se opisu usluga i izračunu cijena. Međutim, unatoč tome nismo u mogućnosti isključiti mogućnost promjene usluga i cijena. U slučaju takve promjene gost će biti obaviješten u trenutku izvršenja rezervacije ili najkasnije u trenutku potvrde rezervacije. Stavke na potvrdi rezervacije su konačne. Malo je vjerojatno da će se nakon potvrde rezervacije dogoditi promjena, no niti takvu mogućnost ne možemo u potpunosti isključiti. Ukoliko ipak dođe do značajnijih promjena, gost ima pravo odustati od ugovorene rezervacije bez naknade, i to unutar 7 dana od dana primitka obavijesti. Već izvršena plaćanja biti će refundirana. VILLSY zadržava pravo korekcije cijena do 22 dana prije polaska, uslijed povećanja ili uvođenja pristojbi ili poreza na neke usluge, ili značajnije promjene tečaja nakon zaključenja rezervacije. Gost ima pravo u slučaju promjene cijene veće od 10% odustati od ugovorene rezervacije pod istim uvjetima kao i u prethodnom stavku.

4. SMJEŠTAJNI KAPACITETI IZ NAŠE PONUDE

U ponudi smještajnih kapaciteta VILLSY-a nalaze se objekti u vlasništvu naših ugovornih partnera – privatnih i pravnih osoba za čiji račun VILLSY plasira kapacitete na turističkom tržištu.

4.1 Maksimalan broj osoba

U smještajne jedinice iz naše ponude dozvoljeno je smjestiti isključivo maksimalan broj osoba koji je naveden u opisu rezervirane smještajne jedinice objavljen na internet stranicama VILLSY-a. Isto vrijedi i za djecu, neovisno o njihovoj dobi, pri čemu postoji iznimka u slučaju objekata kod kojih je u opisu navedeno da je izričito dozvoljeno dovođenje još jednog djeteta od najviše 4 godine bez nadoplate. Gosta se moli da prilikom rezerviranja smještaja ovu činjenicu napomene.
Ujedno je zabranjeno postavljanje šatora ili kamp-kućica na zemljištu koje pripada objektu.
U slučaju prekoračenja maksimalnog broja osoba ili postavljanja šatora ili kamp kućice na zemljištu objekta, vlasnik objekta može za prekobrojne osobe naplatiti od njega određenu naknadu po osobi ili može prekomjerne osobe udaljiti sa imanja, odnosno naložiti da se šator ili kamp kućica uklone. U slučaju da se gost ne pridržava ovog naloga, sa imanja će biti udaljeni svi, bez mogućnosti povrata uplaćenog iznosa.

4.2 Veličina objekta

Naši suradnici osobno su posjetili svaki od objekata u našoj ponudi. Kod izraženih veličina objekata radi se uvijek o vanjskim mjerama te shodno tome postoji mogućnost da je unutarnja površina do 15% manja od one navedene.

4.3 Kućni ljubimci, kukci i alergije

Unatoč temeljitom čišćenju i održavanju naših objekata, ponekad će se desiti da se u kući pronađe koji kukac ili miš koji se tu uvukao iz svojeg prirodnog staništa u kojem je kuća smještena. VILLSY se za navedeno ne može smatrati odgovornom. Iako kućni ljubimci nisu dozvoljeni u svim objektima, to ne znači da u rezerviranom objektu kućni ljubimac nije nikada boravio. VILLSY ne preuzima nikakvu odgovornost za alergijske reakcije gosta u pojedinačnim objektima.

4.4 Buka

Prilikom odabira objekata iz naše ponude, uvijek se brinemo da odaberemo objekte smještene u dobrom, sigurnom i mirnom okruženju. No unatoč tome, nismo u mogućnosti garantirati da buke u periodu boravka gosta neće biti, iz razloga što nismo u mogućnosti utjecati na uvjete poput buke od prometa, buka od obližnjeg gradilišta i sl. Niti iznajmljivač, kako ni VILLSY ne mogu se smatrati odgovornima za buku koja dopire iz okruženja objekta.

4.5 Bazen

U slučaju kada objekt raspolaže sa bazenom, gost je iz sigurnosnih razloga obavezan pridržavati se svakog savjeta vlasnika objekta ili VILLSY-a. Korištenje bazena je isključivo na vlastitu odgovornost. Djeci je dozvoljeno kretanje u području bazena isključivo u prisutnosti odrasle osobe. Kućnim ljubimcima je isključivo zabranjeno ulaziti u bazen.

4.6 Grupe mladih (do 25,99 godina starosti)

Ukoliko se na licu mjesta utvrdi da je u objekt u kojem to nije dozvoljeno, što je jasno naznačeno kod opisa objekta na Internet stranici, došla grupa mladih / mlađih punoljetnika, primijeniti će se posebni uvjeti za takve grupe.

Iznos kaucije uvećava se na 150,- € po osobi – naplativo isključivo u gotovini na licu mjesta,

Gosti su dužni striktno se pridržavati kućnog reda kojeg će naći u svakom od objekata iz naše ponude uz poseban naglasak na zabranu glasnih proslava i puštanje glasne muzike tijekom cijelog dana i noći. Kućni red dostavljamo gostima na njihov zahtjev,

U slučaju nepridržavanja navedenih pravila, vlasnik kuće će goste opomenuti jednom. U slučaju da gosti nastave sa kršenjem kućnog reda ili svojim ponašanjem uzrokuju materijalnu štetu u objektu, vlasnik kuće ima pravo gostima uskratiti daljnje pružanje usluge smještaja bez povrata uplaćene kaucije i iznosa plaćenog za smještaj.

5. OPREMLJENOST SMJEŠTAJNIH JEDINICA

U brojnim objektima iz naše ponude gostima su na raspolaganju brojni uređaji poput perilice rublja, perilice suđa, frižideri, mikrovalne pećnice, DVD playeri, TV, satelitski prijamnici, telefon, internet priključak, bazen i sl. Ovim uređajima gosti mogu slobodno raspolagati, no VILLSY ne snosi nikakvu odgovornost ukoliko se jedan takav uređaj tijekom boravka nepredviđeno pokvari i prestane funkcionirati. To isto vrijedi i za sanitarne uređaje i instalacije.

6. VRIJEME DOLASKA I ODLASKA; SKRAĆENJE ILI PRODUŽENJE BORAVKA

Nakon što je podmirio cjelokupan iznos rezervacije, gostu će biti dostavljeni putni dokumenti koji potvrđuju da je on pravovaljani korisnik rezerviranog smještaja. Putni dokumenti sadrže: voucher, opis puta u kojem je naveden točan put kako doći do rezerviranog smještaja te točnu obavijest gdje može preuzeti ključeve rezerviranog smještaja. Gosta se moli da obrati pažnju na kontaktne brojeve telefona kako bi bio u mogućnosti uspostaviti kontakt sa vlasnikom objekta ili djelatnikom VILLSY-a u destinaciji.
Prilikom dolaska gost je obavezan predati putne i osobne dokumente osobi koja će mu uručiti ključeve kuće/apartmana, izvršiti prijavu boravka i odmah vratiti osobne dokumente. Predviđeno vrijeme dolaska/odlaska navedeno je u putnim dokumentima. Dolazak je obvezan između 16:00 i 20:00 sati, dok je vrijeme odlaska u pravilu do 10:00 sati. Ukoliko dolazak nije moguć do 20:00 sati, gost je obavezan obavijestiti putničkog agenta ili osobu odgovornu za ključeve s kojom će dogovoriti moguće preuzimanje ključeva. Ukoliko gost poželi produžiti svoj boravak, zamoljen je da se pravovremeno obrati svom putničkom agentu koji će mu, ukoliko je termin slobodan, sa zadovoljstvom produžiti rezervaciju.

7. OSIGURANJE ZAMJENSKOG SMJEŠTAJA I OTKAZ REZERVACIJE OD STRANE VILLSY-A

U iznimnim slučajevima uslijed nepredvidivih ili neizbježnih okolnosti, VILLSY može gostu dodijeliti odgovarajući zamjenski smještaj jednake vrijednosti i kvalitete. VILLSY je ovlaštena otkazati rezervaciju prije ili tijekom perioda korištenja smještaja, u slučaju da dođe do nepredvidivih ili neizbježnih okolnosti koje onemogućavaju korištenje smještaja, ugrožavaju gosta ili smještajni objekt, ili pak umanjuju kvalitetu usluge do razine kada postaje nerazumno pružiti ugovorene usluge. U tom slučaju gostu će biti refundirana iznos već izvršenih plaćanja, umanjen za već korištene usluge. Niti u jednom od slučajeva navedenih u ovom članku VILLSY nije dužna gostu platiti kompenzaciju.

8. OSTALE OBAVEZE GOSTA

Tijekom svog boravka dužnost je gosta da se imovinom i opremom vlasnika objekta koristi sa dužnom pažnjom. Osim toga, svoje je ponašanje dužan prilagoditi na način da ne uznemirava druge goste, susjede i domaćina. U slučaju da gost i nakon upozorenja svoje ponašanje ne uskladi s normama kućnog reda, gubi pravo na rezervirani smještaj te je obavezan isti napustiti bez naknade. Eventualne štete i nedostatke koje gosti prouzroče ili ustanove, trebaju se odmah prijaviti osobi odgovornoj za ključeve/djelatniku VILLSY-a. Na taj način će štete i manjkavosti biti odmah uklonjeni, ne umanjujući pri tome kvalitetu boravka. Gost je odgovoran za gubitak odnosno štetu koju je prouzročio isključivo u slučaju kada ne može dokazati da za to nije odgovoran. Isto vrijedi ako se smještajna jedinica, zbog oštećenja, prljavštine ili nedostataka opreme ne može predati na korištenje sljedećem gostu. Gubitak odnosno štetu će vlasnik objekta naplatiti od gosta na licu mjesta.

8.1 KAUCIJA (POLOG)

Kaucija se plaća/polaže prilikom dolaska i preuzimanja smještajnog objekta. Visina kaucije, kao i način plaćanja (u gotovini), može se naći u putnim ispravama koje se šalju nakon primitka uplate salda rezervacije. U slučaju da gost odbije platiti kauciju, vlasnik kuće može odbiti pružanje rezervirane usluge smještaja. Kaucija se smatra osiguranjem za slučaj nastanka štete u smještajnom objektu i biti će vraćena gostu (u gotovini) prilikom odlaska iz objekta nakon što je utvrđeno da u istom nisu nastale nikakve štete.

9. REKLAMACIJE, ZAHTJEVI ZA ODŠTETOM

Obaveza je gosta da savjesno rukuje smještajnom jedinicom i njezinim inventarom. Gost mora smještajnu jedinicu po svom odlasku vratiti u jednakom stanju kakva je ista bila prilikom njezinog preuzimanja. U slučaju da stanje u smještajnoj jedinici nije u skladu s rezerviranim, gost je dužan odmah obavijestiti osobu odgovornu za ključeve. U slučaju da nepravilnosti koje su bile vidljive nisu prijavljene odmah po dolasku, smatrati će se da je jedinica predana na korištenje u potpuno ispravnom stanju. Ukoliko se nepravilnosti pojave tijekom boravka, dužnost je gosta postupiti na isti način. U slučaju da vlasnik ili osoba odgovorna za ključeve nije u mogućnosti otkloniti nedostatak u razumnom roku, dužnost je gosta da obavijesti svog agenta ili djelatnika VILLSY-a. Ukoliko gost samoinicijativno napusti objekt ili pronađe drugi smještaj ne dajući VILLSY-u priliku da riješi uzrok njegovog nezadovoljstva, odnosno da mu ponudi odgovarajući zamjenski smještaj, gost gubi pravo na odštetu bez obzira da li su razlozi njegovog odlaska bili opravdani ili ne. Osoba odgovorna za ključeve i putnički agent nisu ovlašteni za odobravanje zahtjeva za odštetom. Zahtjev za odštetom mora biti podnesen VILLSY-u ili putničkom agentu u pismenom obliku na e-mail adresu info@villsy.com unutar 1 tjedna od završetka korištenja smještaja, uz priložene dokaze (fotografije, potvrde od strane osobe odgovorne za ključeve/lokalnog agenta, izjave svjedoka i sl.). Prigovori uloženi nakon proteka roka od 1 tjedna neće se uzeti u razmatranje. Naglašavamo da je u interesu gosta da nastupa u dobroj namjeri i iskaže volju za rješavanjem prigovora tijekom svog boravka te svoj pismeni prigovor uputi vlasniku objekta na licu mjesta, te od istog zatraži pismenu potvrdu da je zaprimio prigovor. Ukoliko gost ne ispuni gore navedene uvjete, gubi sva prava na odštetu. VILLSY je dužna donijeti pismeno rješenje na prigovor u roku od 21 dana po primitku prigovora i to na način na koji je prigovor zaprimljeni (e-mailom, poštom ili osobnom dostavom na koju će biti odgovoreno pismenom pošiljkom s povratnicom). Ako je potrebno radi prikupljanja informacija i provjere navoda iz prigovora, VILLSY može odgoditi rok donošenja rješenja za još 14 dana, o čemu je dužna, u pismenom obliku, obavijestiti gosta podnositelja prigovora. VILLSY će rješavati samo one prigovore za koje gost dostavi dokaz da je uputio pismeni prigovor davatelju usluge na licu mjesta i da se uzrok nije mogao otkloniti na licu mjesta. Dok VILLSY ne donese rješenje, gost se odriče posredovanja bilo koje druge osobe, sudske ustanove ili davanja informacija u medije.

10. OBAVEZE VILLSY-A

VILLSY se obavezuje u svoje, odnosno u ime osobe odgovorne za ključeve ili lokalnog agenta, u rezerviranom periodu, staviti gostu na raspolaganje urednu i čistu smještajnu jedinicu opremljen u skladu s opisom. U slučaju da smještajna jedinica ne odgovara opisu na rezervaciji, VILLSY će učiniti sve da uočene nedostatke otkloni, odnosno gostu osigura odgovarajući zamjenski smještaj jednake vrijednosti. U slučaju da to nije moguće, nije ostvareno u razumnom roku ili ako gost odbije prihvatiti ponuđeni alternativni smještaj, VILLSY će gostu nadoknaditi svaki oblik umanjenja vrijednosti, ukoliko se neosporno utvrdi da je za to odgovorna. U slučaju da gost, uslijed nemarnosti VILLSY-a koja ima za posljedicu povredu ugovora pretrpi gubitak ili štetu, VILLSY prihvaća odgovornost za uzrokovanu štetu. Zakonska odgovornost VILLSY-a ograničena je na visinu ukupne cijene smještaja (prilikom čega se potraživanje svih uključenih osoba isplaćuje zajedno) te ne uključuje osobne štete i gubitke kao npr. materijalne i novčane gubitke. VILLSY se neće smatrati odgovornom u slučaju da se gubitak ili šteta mogu pripisati sljedećim uzrocima:
– Postupcima ili propustima od strane gosta ili njegovih suputnika;
– Nepredvidivim ili neizbježnim propustima treće osobe koja nije uključena u pružanje usluga navedenih u rezervaciji;
– Višoj sili ili događajima koje VILLSY, putnički agent ili osoba odgovorna za ključeve, unatoč valjanoj brizi, nisu mogli predvidjeti ili izbjeći;
– Korištenju bazena, dječjih igrališta, sportskih sadržaja svih vrsta (npr. tenis ili nogometno igralište, fitness centri i sl.). Korištenje tih i takvih sadržaja je isključivo na vlastitu odgovornost gosta;
– Šteti i gubitku uslijed provale.
Gore navedeni uvjeti odnose se podjednako i na van ugovorne obveze. VILLSY izričito isključuje odgovornost za postupke pomoćno osoblje.

11. PUTNE ISPRAVE

Prilikom Putovanja u Republiku Hrvatsku, dužnost je gosta posjedovanje valjane osobne putne isprave (ovisno o zemlji porijekla gosta osobne iskaznice ili putovnice) kako za njega samoga, tako i za sve korisnike smještaja. Osim toga, dužnost je gosta provjeriti da li je za njegov ulazak u Republiku Hrvatsku ili za države na proputovanju potrebna viza, pravovremeno je ishodovati, te poštivati carinske i devizne propise Republike Hrvatske i država na proputovanju.

12. ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA

Gost osobne podatke (ime i prezime, adresu prebivališta, broj telefona i e-mail adresu) daje dobrovoljno. Osobni podaci gosta potrebni su u procesu realizacije tražene usluge i koristit će se za daljnju međusobnu komunikaciju (npr. informativna ponuda, obvezujuća ponuda/rezervacija, upute o uplati, obavijesti o zaprimljenoj uplati i obavijest o dostavi putnih dokumenata).

VILLSY se obvezuje da neće osobne podatke gosta iznijeti iz zemlje ili ih dati trećoj osobi, osim partnerima koji sudjeluju u realizaciji ugovorene usluge (pružatelj usluge smještaja).

Osobni podaci gosta čuvat će se u bazi podataka, sukladno odluci uprave VILLSY-a o načinu prikupljanja, obrade i čuvanja osobnih podataka.

VILLSY zadržava pravo osobne podatke gosta upotrebljavati u marketinške svrhe (npr. slanje obavijesti, akcija, promocija, newslettera). Gost se u mogućnosti u bilo kojem trenutku odjaviti slanjem zahtjeva na info@villsy.com.

Prigovor na obradu osobnih podataka u marketinške svrhe neće utjecati na ugovaranje i/ili realizaciju tražene usluge.

13. Nadležnost suda

Stranke se obavezuju da će moguće sporove nastojati rješavati sporazumno a ukoliko to ne bude bilo moguće, u slučaju pravnog spora nadležan je sud u Pazinu i primjenjuje se pravo Republike Hrvatske.