Terms and conditions - Villsy

UVJETI POSLOVANJA AGENCIJE VILLSY

VILLSY.com (u daljnjem tekstu: VILLSY) je u vlasništvu putničke agencije VILLSY d.o.o., Kastavska 18, 52000 Pazin, MBS:130093085, specijalizirana za agencijske poslove iznajmljivanja privatnih vila s bazenima.

Osim ako nije drugačije određeno, VILLSY d.o.o. djeluje samo kao posrednik u odnosu na sve rezervacije koje preuzmemo i /ili izvršimo u vaše ime. Ugovor o najmu koji sklopite sa VILLSY kao posrednikom sklapate Vi kao najmoprimac (u daljnjem tekstu: gost) sa vlasnikom vile-kuće za odmor (u daljnjem tekstu: vila) kao najmodavcem (u daljnjem tekstu: dobavljač). VILLSY djeluje isključivo kao posrednik te će jedino kao posrednik i biti odgovoran.

Plaćanjem akontacije za rezervaciju odabrane vile u željenom terminu bezuvjetno pristajete na ove Opće uvjete.

Nakon što VILLSY primi uplatu akontacije za rezervaciju, gostu će poslati pisanu potvrdu rezervacije (u daljnjem tekstu: potvrda) vile koja će sadržavati točnu lokaciju vile i sve potrebne informacije za kontakt. Pisana potvrda rezervacije sa ovim Općim uvjetima čini Ugovor o najmu između gosta kao najmoprimca i vlasnika kao najmodavca.

Na dan rezervacije vile gost mora imati najmanje 18 godina života.

Rezerviranjem, prva osoba koja je navedena u rezervaciji (“voditelj grupe") u ime svih osoba koje su navedene u rezervaciji potvrđuje:

1. REZERVACIJA I PLAĆANJE

Možete izvršiti rezervaciju putem telefona, putem naše web-stranice www.VILLSY.com ili putem e-maila na bookings@VILLSY.com.

Da biste potvrdili odabranu rezervaciju, morate platiti akontaciju (ili punu uplatu u slučaju rezervacije u roku od 60 dana polaska). Akontacija obično iznosi 30% od ukupne cijene rezervacije, ali to može varirati ovisno o dobavljaču i mi ćemo potvrditi točan iznos u trenutku rezervacije. U određenim okolnostima, Vašu rezervaciju možemo zadržati 24 sata, no to nije potvrđena rezervacija. Ako uplata nije primljena u roku od 4 dana od izvršenja rezervacije, Vaša rezervacija će biti stornirana bez prethodne obavijesti.

Vaša rezervacija je potvrđena i ugovor između vas i dobavljača je sklopljen kada primimo uplatu akontacije (ili cjelokupnog stanja u slučaju rezervacije u roku od 60 dana od putovanja) i šaljemo vam potvrdu putem e-pošte u ime dobavljača.

Imajte na umu da će vam sva korespondencija biti poslana samo e-poštom. Provjerite jeste li nam poslali adresu e-pošte koja je aktivna i redovito provjeravana i koja će ostati aktivna sve do vašeg povratka. Preporučujemo da svi klijenti provjere svoju mapu e-pošte “bezvrijedno" kako bi se uvjerili da nijedna od naših poruka e-pošte nije pogrešno poslana. Vaša je odgovornost da nas obavijestite ako niste­ primili potvrdu od nas nakon uplate akontacije (puni iznos ako putujete u roku od 60 dana).

Pažljivo provjerite svoje potvrde i ostale dokumente i odmah nam prijavite sve netočne ili nepotpune podatke. Budući da djelujemo samo kao agent za rezervacije, ne snosimo nikakvu odgovornost za pogreške u dokumentaciji osim u slučaju kada smo sami napravili pogrešku.

Ako ste uplatili akontaciju, morate platiti cjelokupni saldo do datuma dospijeća koji vam je priopćen. Molimo vas da u svoj kalendar unesete bilješku kako biste nam poslali konačni saldo do datuma dospijeća. Poslati ćemo i podsjetnik za uplatu. Ako cjelokupna uplata nije zaprimljena do datuma dospijeća, obavijestit ćemo dobavljača koji može otkazati vašu rezervaciju i naplatiti naknade za otkazivanje navedene u ovim uvjetima te VILLSY naplaćuje administrativnu naknadu od 50 EUR.

Ako je rezerviracija napravljena u roku od 60 dana od dolaska, puna cijena vile mora se platiti u trenutku rezervacije. Voditelj rezervacije je odgovoran za sve uplate.

Plaćanje se može izvršiti putem bankovnog transfera ili kreditne kartice te paypal-a. Plaćanje bankovnom doznakom može se izvršiti u EUR-ima. Provjerite je li uplata dovoljna da pokrije troškove aranžmana nakon odbitka svih primjenjivih bankovnih naknada. Ako odaberete plaćanje bankovnom doznakom, Vaša će rezervacija ostati na čekanju i neće biti potvrđena dok ne zaprimimo uplatu. Ako uplata nije primljena u roku od 4 dana, rezervacija će automatski biti stornirana bez prethodne obavijesti.

2. CIJENE I PLAĆANJA

Zadržavamo pravo izmjene oglašenih cijena u bilo kojem trenutku. Također zadržavamo pravo ispravljanja pogrešaka u oglašenim i potvrđenim cijenama. Posebna napomena: ponekad se događaju promjene i pogreške. Morate provjeriti cijenu odabranog aranžmana u trenutku rezervacije.

VILLSY zadržava pravo povlačenja posebnih ponuda u bilo koje vrijeme u cijelosti po vlastitom nahođenju bez prethodne obavijesti.

Cijene su izražene u Eurima po vili tjedno. Sva plaćanja se vrše u eurima.

Rezervacija je obvezujuća, a pri rezervaciji je potrebno uplatiti akontaciju u iznosu od 30% od ugovorene cijene smještaja, nakon čega je rezervacija potvrđena, sklopljen je ugovor s vlasnikom te su prihvaćeni ovi opći uvjeti koji čine sastavni dio ugovora o najmu vile. Nakon završetka postupka rezervacije i uplate VILLSY će poslati pismenu potvrdu rezervacije elektronskom poštom, koja sadrži sve potrebne informacije o smještaju i uz ove Opće uvjete predstavlja ugovor o zakupu sklopljen s vlasnikom uz posredovanje agencije VILLSY. Ugovor o najmu se smatra zaključenim u trenutku kada VILLSY primi uplaćeni predujam. U slučaju da se plaćanje ne izvrši u roku od 4 (četiri) dana od dana rezervacije, Ugovor o najmu se smatra raskinutim, a VILLSY je ovlašten sklopiti novi ugovor o najmu s drugim gostom, bez posebne obavijesti gostu.

Troškovi vode, plina, električne energije i interneta, kao i posteljina, ručnici, kuhinjski ručnici, završno čišćenje interijera, održavanje bazena i eksterijera, registracije i boravišne pristojbe te porez na dodanu vrijednost su uključeni u cijenu smještaja.

Dopušteni načini plaćanja akontacije su: kreditne kartice, paypal i bankovni prijenos. Sva plaćanja izvršavaju se u eurima i postoji mogućnost tečajnih razlika za ostale valute. VILLSY ne može biti odgovoran za tečajne razlike ili naknade drugih bankovnih institucija. Za ostatak plaćanja (70% od dogovorene cijene smještaja) mogući su svi načini plaćanja kao kod plaćanja akontacije. Plaćanje kreditnim karticama, pay pal i bankovnim prijenosom mora se izvršiti najkasnije 60 dana prije dolaska u vilu tako da VILLSY ima dovoljno vremena za prosljeđivanje plaćanja vlasniku.

Preporučujemo ugovaranje police osiguranja za slučaj otkazivanja rezervacije iz klauzule 6 ovih uvjeta za ugovaranje vlastitog putnog osiguranja koje pokriva rizik otkaza putovanja.

Rezervacije koje su učinjene 30 dana i manje prije početka razdoblja najma

a) Ukupan iznos najma dospijeva ODMAH na naplatu za plaćanja putem kreditnih kartica, bankovnih transfera i Pay Pala. Nije moguće odabrati bankovni transfer kao metodu plaćanja ukoliko je datum dolaska bliže od 15 dana u trenutku izvršenja rezervacije.

b) U slučaju da gost izabere plaćanje dijela ugovorene cijene smještaja u gotovini (u vilama kod kojih je ta mogućnost dozvoljena, što je naznačeno na web stranici pojedine vile kod VILLSY) akontacija u iznosu od 30 % od ukupno ugovorene cijene smještaja dospijeva ODMAH na naplatu a ostatak od 70 % dopijeva na naplatu odmah po dolasku gosta u vilu te je gost u obvezi odmah platiti ostatak izravno vlasniku. U samoj vili ne postoji mogućnost plaćanja elektronskim putem (kreditne kartice/ Pay Pal).

Nepridržavanje rokova dospijeća plaćanja

Gost se obvezuje izvršiti plaćanja u rokovima i na način opisan u ovoj točki Općih uvjeta. Ukoliko se gost ne pridržava rokova dospijeća plaćanja, takvo ponašanje se smatra teškim kršenjem ugovornih obveza te se Ugovor o najmu smatra raskinutim bez otkaznog roka i VILLSY nije dužna o istome obavijestiti gosta. VILLSY će, iako nije u obvezi, u skladu sa svojom poslovnom politikom posebnog uvažavanja svojih gostiju, prije raskidanja ugovora ukoliko je moguće, istome gostu poslati obavijest kao podsjetnik na obvezu plaćanja uz primjeren rok za ispunjenje. Prilikom raskida Ugovora o najmu sve izvršene uplate prema VILLSY nisu povratne.

3. PUTNE ISPRAVE

Prilikom Putovanja u Republiku Hrvatsku, dužnost je gosta posjedovanje valjane osobne putne isprave (ovisno o zemlji porijekla gosta osobne iskaznice ili putovnice) kako za njega samoga, tako i za sve korisnike smještaja. Osim toga, dužnost je gosta provjeriti da li je za njegov ulazak u Republiku Hrvatsku ili za države na proputovanju potrebna viza, pravovremeno je ishodovati, te poštivati carinske i devizne propise Republike Hrvatske i država na proputovanju.

4. UVJETI OTKAZA REZERVACIJE OD STRANE GOSTA

Ako želite otkazati ili izmijeniti Vašu rezervaciju, možete to učiniti putem e-maila. Sva otkazivanja stupaju na snagu od datuma kada je zaprimljeno u VILLSY. Ako je obavijest primljena izvan našeg uobičajenog radnog vremena (od ponedjeljka do petka između 9 i 17 sati), stupit će na snagu sljedećeg radnog dana. U svim slučajevima otkazivanje će biti prihvaćeno samo od strane voditelja rezervacije. Molimo Vas da prije putovanja dobijete pismenu potvrdu o svim promjenama rezervacije. Iako ćemo pokušati pomoći, ne možemo jamčiti da će dobavljač ispuniti takve zahtjeve.

Izmjene i otkazivanja mogu se prihvatiti samo u skladu s uvjetima i odredbama ovih općih uvjeta. Dobavljač će naplatiti troškove otkaza ili dopune u skladu s njihovim uvjetima rezervacije te smo u nastavku naveli njihovu tablicu troškova. Točne naknade bit će vam priopćene u trenutku otkazivanja ili izmjena.

Naknade mogu biti i do 100% troškova aranžmana i obično će se povećati bliže datumu polaska.

Općenito, dobavljači naplaćuju sljedeće troškove otkazivanja, no moramo naglasiti da su to samo vodič i troškovi otkazivanja mogu se razlikovati od ovdje prikazanih ovisno o dobavljaču. Točne troškove otkaza dobavljač će vas obavijestiti u trenutku otkazivanja i / ili se mogu naći na odgovarajućoj stranici na našoj web stranici.

Datum do kojeg je primljena obavijest:                          Naknada:

4 sata od rezervacije                                                           bez naknade

Više od 60 dana prije dolaska:                                          30% od ukupne cijene

60-43 dana prije dolaska:                                                   50% ukupne cijene

42-29 dana prije dolaska:                                                   65% ukupne cijene

28-15 dana prije dolaska:                                                   90% ukupne cijene

Manje od 14 dana prije dolaska:                                      100% ukupne cijene

Troškovi otkazivanja izračunavaju se kao postotak ukupne cijene vile. Svaka naknada za rezervaciju ili trošak kreditne kartice je nepovratna. Otkazni troškovi ne uključuju naknade za izmjene koje se ne mogu vratiti u slučaju otkazivanja. Ovisno o razlogu otkazivanja, možda ćete moći ponovno potraživati ​​ove troškove otkazivanja (umanjene za eventualni višak) prema uvjetima vašeg osiguranja. Zahtjevi se moraju podnijeti izravno osiguravajućem društvu.

Imajte na umu da u slučaju da želite poništiti potvrđenu rezervaciju, nikakvi povratni troškovi neće biti izvršeni. Sve uplate, uključujući uplatu depozita i salda koje izvršite nama, ne mogu se vratiti u bilo kojem slučaju. Ova politika izravno odražava pojedinačne politike vlasnika, te biste stoga trebali poduzeti odgovarajuće putno osiguranje kako biste pokrili rizike koji mogu dovesti do takve mogućnosti.

5. OSIGURANJE

Preporučujemo vam da ugovorite putno osiguranje za sve putnike. Vaša je odgovornost osigurati da osiguranje koje kupite bude adekvatno i prikladno za vaše potrebe. Molimo vas da pročitate svoje podatke o primitku i ponesete ih na odmor.

6. SPECIJALNI ZAHTJEVI

Ako imate posebne zahtjeve (npr. Zahtjeve za hranom, krevetiće ili mjesto u sobi), javite nam u trenutku rezervacije. Sve takve zahtjeve ćemo proslijediti dobavljaču, ali ne možemo jamčiti da će biti ispunjeni i nećemo imati nikakvu odgovornost prema vama ako to nisu.

7. OTKAZ REZERVACIJE OD STRANE DOBAVLJAČA

Obavijestit ćemo Vas čim to bude razumno moguće ako dobavljač mora napraviti značajne promjene u vašim potvrđenim aranžmanima ili ih poništiti. Također ćemo uspostaviti vezu između vas i dobavljača u vezi s bilo kojim alternativnim aranžmanima koje nudi dobavljač, ali nećemo imati nikakvu daljnju odgovornost prema vama.

U slučaju otkazivanja rezervacije od strane vlasnika vile i ne može se ponuditi alternativa, vlasnik će platiti cjelokupni iznos uplaćenih sredstava na dan otkaza. Ova politika izravno odražava pojedinačna pravila vlasnika. VILLSY se ne može smatrati odgovornim za bilo kakve dodatne troškove klijenta (kao što su putovanja). VILLSY preporučuje da Klijent sklapa osiguranje od otkaza kako bi se osigurao gubitak nastao zbog otkazivanja vlasnika.

8. PRIGOVORI

Ukoliko gost prilikom preuzimanja vile uoči nedostatno čišćenje, štetu ili druge neispravnosti na kući vili, ili ima prigovore druge vrste isti će bez odgode a najkasnije u roku od 24 sata uputiti prigovor. Prigovori glede čišćenja upućuju se odmah. Prigovor se upućuje izravno vlasniku vile odnosno njegovom ovlaštenom predstavniku. Ukoliko prigovor ne bude riješen na zadovoljavajući način za gosta, gost će izravno kontaktirati VILLSY putem telefona ili elektronske pošte kako bi se na zadovoljavajući način otklonio prigovor. Pisani prigovori se dostavljaju na adresu elektroničke pošte info@VILLSY.com. Obveza je gosta da, u skladu sa svojim mogućnostima, pokuša izbjeći nastanak štete odnosno njezino pogoršanje te da doprinese nastojanju da bilo kakav gubitak za vlasnika bude što manji. U slučaju isticanja bilo kakve vrste prigovora gost se obvezuje ostaviti vlasniku primjeren rok za otklanjanje prigovora. VILLSY je prilikom sklapanja ugovora sa vlasnikom provjerila stanje objekta te nije odgovorna za eventualna naknadna odstupanja od pruženih informacija navedenih na web stranici. Odlazak gosta iz vile prije isteka predviđenog najma i bez prethodne obavijesti i dogovora sa VILLSY biti će na rizik i trošak gosta te VILLSY ne snosi nikakvu odgovornost. Ukoliko gost ne ostavi vlasniku objekta primjereni rok za otklanjanje nedostataka u smislu popravka štete ili preseljenja u drugu vilu gubi na njih pravo te u tom slučaju ne može raskinuti sklopljeni ugovor o najmu. Gostu isključivo vlasnik odgovara za eventualnu izravnu imovinsku štetu. Niti VILLSY niti vlasnik se ne mogu smatrati odgovornim za bilo koji oblik neimovinske štete u obliku povrede prava osobnosti..

9. NAŠA ODGOVORNOST ZA REZERVACIJE

Niti VILLSY (kao agent vlasnika nekretnine) niti vlasnik nekretnine neće biti odgovorni za smrt ili tjelesnu ozljedu bilo kojeg gosta ili bilo koje druge osobe na posjedu, osim ako to nije rezultat dokazane nepažnje vlasnika, VILLSY ili naših zaposlenika.

Nećemo biti odgovorni za gubitak zbog razloga izvan naše razumne kontrole, uključujući, iako ne ograničavajući se na višu silu, eksploziju, oluju, požar ili nesreću, rat ili prijetnju ratom, građanske nemire, ograničenja, propise, podzakonske akte ili mjere bilo koje vrste od strane vlade ili lokalnih vlasti, štrajkoviili druge industrijske radnje ili sporovi ili nepovoljni vremenski uvjeti. U svakom slučaju, mi ćemo imati pravo tretirati ugovor kao ispunjen.

Ne možemo biti odgovorni za kvar mehaničke opreme kao što su pumpe, kotlovi, sustavi za filtriranje bazena, niti za nedostupnost javnih komunalnih usluga kao što su voda, plin i struja.

Ni VILLSY, niti vlasnik ne mogu biti odgovorni za buku ili uznemiravanje koje potječe izvan granica posjeda ili koje su izvan naše kontrole. U slučaju da je izvor buke postojao prije Vaše rezervacije i mi smo o tome obaviješteni, kontaktirat ćemo Vas kako bismo Vas obavijestili o smetnji.

Ne možemo prihvatiti odgovornost za događaje izvan naše kontrole, npr. loše vrijeme, uključujući događaje koji su nastali kao posljedica vrlo vrućeg ili neuobičajenog vremena, kašnjenja uzrokovanih prijevozničkim tvrtkama, kvar domaće opreme..

10. DOKUMENTI I INFORMACIJE

Svi opisi i sadržaji na našim internetskim stranicama ili na drugi način izdani od nas obavljaju se u ime dotičnih dobavljača i namijenjeni su predstavljanju predstavljanju vila. Sve prikazane usluge ovise o dostupnosti. Ako trebate bilo kakve dodatne pojedinosti, u vezi s bilo kojim smještajem ili bilo kojom drugom uslugom, kontaktirajte nas, navodeći detalje o potrebnim dodatnim informacijama.

Voditelj putovanja je odgovoran za to da stranke preuzmu ispravnu putnu dokumentaciju (putovnice i vize, vozačke dozvole, registraciju vozila, zelenu kartu, osiguranje automobila itd.).

11. OSTALE DESTINACIJE I USLUGE

Ovi se uvjeti primjenjuju i na vilu koja se nalazi u bilo kojoj drugoj zemlji i rezervirana je preko VILLSY-a i ostalih usluga koje rezervirate s VILLSY-jem, uključujući izlete.

12. LINKOVI NA INTERNET STRANICI

S vremena na vrijeme možemo uspostaviti veze s web-mjesta VILLSY na druge stranice za koje smatramo da bi bile od interesa za kupce koji planiraju odmor u vili. VILLSY želi pojasniti da nismo odgovorni za radnje ili sadržaj ovih web-mjesta. Vaša je odgovornost provjeriti status tih stranica.

13. OPĆE INFORMACIJE

Imajte na umu da su sljedeće informacije navedene samo kao opći vodič, kako bi vam pružile ideju o očekivanjima i standardima dogovora. Ove informacije i specifične pojedinosti razlikovat će se od vile do vile, a dobavljač vile će vam pružiti točne informacije nakon rezervacije.

13.1. DOLAZAK I ODLAZAK

Od gostiju se očekuje da stignu između 16.00 i 19.00 sati po hrvatskom i da odu od 09:00 do 10:00 sati. Mogu postojati male varijacije u ovim vremenima +/- jedan sat – na putnu dokumentaciju bit ćete obaviješteni o točnom vremenu dolaska / odlaska. Ako je Vaš dolazak izvan tog vremena, dobavljač može nametnuti naknadu za radno vrijeme za nekoga tko će vas dočekati na imanju. Ako dolazite nakon 22:00 sata, možda nećete moći pristupiti objektu do sljedećeg dana. VILLSY se neće smatrati odgovornim za bilo kakve probleme koji nastanu kao posljedica toga da stranka ili članovi stranke koji putuju s netočnom dokumentacijom.

Pojedinosti o tome tko dočekuje goste u vili nalaze se na obrascu s uputama koje ste dobili u ime dobavljača nakon što primimo punu uplatu za tu nekretninu.

13.2. DEPOZIT U SLUČAJU ŠTETE

Svi dobavljači će zahtijevati sigurnosni polog za pokriće troškova oštećenja ili šteta. Polog će biti naplaćen od strane dobavljača po dolasku u kuću i obično je 200 € – 700 € po objektu. Za korištenje telefona, pristup internetu ili druge usluge možda će biti potreban veći depozit za pokrivanje eventualnih računa. O tome ćete biti obaviješteni u trenutku rezervacije ili ako odlučite prilikom dolaska da želite koristiti dodatne usluge, viši depozit će vam biti potvrđen od strane dobavljača. Provjerite imate li spreman taj iznos novca kada dolazite, inače ulazak u nekretninu može biti odgođen do polaganja pologa.

Uplatu vam u pravilu vraća dobavljač na kraju vašeg boravka, podložno pregledu imovine radi štete. U nekim slučajevima može doći do kašnjenja do 8 tjedana pri vraćanju depozita koji se isporučuje dobavljaču koji čeka račune za komunalije ili dokaz o oštećenju. Dobavljač je dužan vratiti vam sigurnosni polog, a VILLSY ne prihvaća nikakvu odgovornost.

13.3. ŠTO JE UKLJUČENO U CIJENU

Općenito, vile su potpuno namještene i opremljene. U cijenu svih vila uključeno je razumno korištenje posteljine, struje, tople i hladne vode, klimatizacije, poreza i završnog čišćenja. Ponekad dobavljači mogu naplaćivati dodatnu naknadu za klimatizaciju / grijanje gdje su dostupni; o tome ćete biti obaviješteni u vrijeme rezervacije. Tamo gdje se nalazi privatni bazen, grijanje bazena može biti dodatni trošak.

Neće svi objekti imati klima uređaj, a tamo gdje je to moguće bit će predmet politike poštene uporabe. Ako dobavljač smatra da vaša uporaba klima uređaja premašuje pravila poštene uporabe, može vam se naplatiti korištenje ograničenja klimatizacije iznad prihvatljivih granica. To se može odbiti od sigurnosnog pologa.

13.4. TELEVIZIJA, TELEFON, INTERNET

Neće sve vile imati satelitsku / kabelsku televiziju i tamo gdje je dostupna možda neće imati pristup svim kanalima. Molimo provjerite kod nas prije rezervacije ako vam je to važno.

Neće sve vile imati pristup internetu, a tamo gdje je dostupna može biti prilično spora zbog ruralne lokacije nekretnine. Ako vam je to važno, provjerite kod nas prije rezervacije. Ako je dostupan pristup internetu općenito se pretpostavlja da će kupac donijeti vlastiti prijenosnik, a korištenje interneta podliježe politici poštene upotrebe. Ako dobavljač smatra da ste premašili prihvatljivu politiku pravedne uporabe, možda ćete morati platiti za korištenje interneta iznad tih ograničenja. To se može odbiti od sigurnosnog pologa. Imajte na umu da se preuzimanje filmova, televizijskih programa i / ili igara može smatrati pretjeranim korištenjem podataka i podliježe dodatnim naknadama.

13.5. VAŠE OBAVEZE

Dobavljač očekuje od vas da zadržite vilu i sav namještaj, opremu, objekte, opremu i zemljište u istom stanju kao na početku vašeg odmora, u istom stanju čistoće i općeg reda u kojem je pronađeno. Dobavljač vas može smatrati odgovornim za bilo kakve lomove, gubitke ili oštećenja imovine. Još jednom se preporuča da kupite odgovarajuće osiguranje za sebe i sve članove stranke. Dobavljač može od sigurnosnog pologa odbiti bilo kakvo dodatno čišćenje u odnosu na broj sati predanog čišćenja odlaska, te zatražiti naknadu troškova iznad iznosa sigurnosnog pologa.

Općenito govoreći, dobavljač strogo zabranjuje parkiranje prikolica / šatora..

13.6. BROJ OSOBA

Dobavljači će osobama koje su navedene u trenutku rezervacije dopustiti da koriste vilu bez prethodnog dogovora. Maksimalan broj osoba, uključujući i dojenčad, dopušten u objektu, ne smije se premašiti. Dobavljač može otkazati najam bez prethodne najave i bez povrata ako su brojevi prekoračeni.

13.7. DOSTUPNOST

Dobavljač ili njegov zastupnik zahtijevat će razumni pristup vili radi hitnog održavanja i / ili inspekcije.

13.8. PONAŠANJE

Vođa stranke odgovoran je za ispravno i pristojno ponašanje stranke. Ako se vi ili član stranke ne ponašate na takav način, dobavljač ili njihov lokalni zastupnik / zastupnik mogu iskoristiti svoju apsolutnu diskreciju i zatražiti od vas i stranke da napuste vilu bez povrata.

13.9. POSTELJINA

Promjena I promjena posteljine općenito je uključena u svim vilama. Preporučljivo je uzeti ručnik za plažu i provjeriti je li posteljina za krevetić osigurana.

13.10. ZABAVE, KOMERCIJALNA UPOTREBA

VILLSY djeluje kao agent za dobavljače za privatni najam nekretnina. Korištenje imovine u komercijalne svrhe izričito je zabranjeno, osim ako se ne dogovori s dobavljačem prije rezervacije, u kojem slučaju se mogu primjenjivati dodatni uvjeti i / ili osiguranje. Ako namjeravate organizirati privatnu zabavu (npr. Zabavu, vjenčanje, koktel) u objektu, morate zatražiti prethodno dopuštenje od dobavljača. Dodatne naknade i / ili povećani sigurnosni polog mogu se tražiti prema nahođenju dobavljača.

13.11. DRAGOCJENOSTI

Sve dragocjenosti ostavljene u vili ostavljene su na vlastitu odgovornost. Ni VILLSY niti vlasnik imovine nisu odgovorni za njihov gubitak. Dobavljači ne mogu osigurati povrat novca ako odlučite napustiti nekretninu kao posljedicu provale.

13.12. KUĆNI LJUBIMCI

Općenito, kućni ljubimci nisu dopušteni u objektima osim uz prethodnu pismenu suglasnost dobavljača. Nekretnine u koje se primaju kućni ljubimci su označene na našoj web stranici. Dobavljač može dodati dodatnu naknadu i / ili povećati sigurnosni depozit. Broj kućnih ljubimaca mora biti dogovoren s dobavljačem prije prihvaćanja rezervacije. Sve te informacije dobiti ćete prije rezervacije.

13.13. OKOLIŠ

Imajte na umu da su mnoge nekretnine u ruralnim ili izoliranim mjestima i kao takve možete naići na floru i faunu kao što su komarci, ose, mravi, lokalni psi itd., Kao i druge ekološke aktivnosti, npr. neke nekretnine se nalaze na cestama bez asfalta.

Mnoga imanja su stara preko 100 godina. Zbog toga struktura i sigurnost možda nemaju trenutne sigurnosne i konstrukcijske značajke. Dok se VILLSY trudi dati što više detalja o svakoj vili, uključujući i kada je izgrađen i je li prikladan za djecu / osobe s poteškoćama u hodanju, to može značiti da imovina može biti manje sigurna nego u novije vrijeme projektirano / izgrađeno imanje. Zbog stjenovite prirode obale neka od obalnih svojstava mogu imati strme prilaze, mnoge stepenice i / ili možda smještene na stjenovitom rtu. Iako to pruža spektakularan položaj, možda nije prikladno za određene vrste kupaca i opet se ulaže svaki napor da vas o tome obavijestite o detaljima nekretnine. Kao agent, VILLSY se ne može smatrati odgovornim za zdravstvena i sigurnosna pitanja, održavanje ili nezgode koje se mogu dogoditi na posjedu.

Imajte na umu da ne možemo biti odgovorni za bilo koju zgradu ili rad na cesti u blizini objekta. Nastojat ćemo vas obavijestiti o bilo kakvom radu koji bi se trebao dogoditi ako ga dobavljač bude svjestan, ali rad se može obaviti u bilo koje vrijeme bez prethodnog znanja dobavljača.

13.14. SPORTSKI AUTOMOBILI

Ljudima koji uzimaju niske / sportske automobile savjetujemo da se posavjetuju s dobavljačem da je pristup objektu prikladan.

13.15. PRIJAVA GOSTA

Gost je dužan prema hrvatskom zakonu vlasniku vile / domaćinu pružiti službenu identifikacijsku ispravu koja sadrži osobne podatke u svrhu registracije u turističkoj zajednici (HTZ). Ove informacije neće se koristiti u druge svrhe. Gostu koji ne dostavi bilo koji oblik osobne identifikacije za registraciju turista u skladu sa zakonom, može se uskratiti pristup nekretnini bez mogućnosti povrata plaćene najamnine.

13.16. GRUPE MLADIH

U slučaju da su gosti mlađi od 25 godina, dužni su odmah obavijestiti VILLSY o točnom broju gostiju i njihovoj dobi. U tom slučaju može biti potrebno uplatiti dodatni depozit za oštećenje imovine ili dodatnu polisu osiguranja od odgovornosti za oštećenje imovine radi zadržavanja rezervacije. VILLSY i vlasnik zadržavaju pravo odbiti grupe gostiju mlađe od 25 godina u slučaju da VILLSY nije obaviješten o njihovom dolasku, au tom slučaju gosti nemaju pravo na povrat plaćene cijene smještaja.

14. NADLEŽNOST SUDA

Ugovorne strane će bilo kakve eventualne sporove nastojati riješiti dogovorno i sporazumno. U slučaju bilo kakvog spora ugovara se mjesna nadležnost stvarno nadležnog suda u Pazinu i primjena hrvatskoga prava.

Pazin, 10.4.2019.g.