Terms of use - Villsy

Uvjeti i odredbe Villsy d.o.o.

Sljedeći uvjeti i odredbe primjenjuju se na aranžmane tvrtke Villsy. Oni reguliraju pravni odnos između klijenata i Villsya. Osim ako nije drugačije navedeno, Villsy djeluje samo kao agent u pogledu svih rezervacija koje primamo i/ili vršimo u ime klijenta i isključivo posreduje i djeluje po nalogu pojedine putničke agencije. Izvršenje rezerviranog putovanja ne spada u ugovorne obveze Villsyja. U slučaju rezervacije, ugovor o iznajmljivanju sklapaju isključivo gost i odgovarajuća turistička agencija. U tom smislu upućujemo na opće uvjete ovih turističkih agencija. Ako se posebna pravila ili propisi primjenjuju na odabrane pristojbe, robu ili usluge, oni će biti prikazani klijentu prije rezervacije/kupnje.

I. Ispunjavanje ugovora o posredovanju

1. Ispunjavanjem odgovarajućih informativnih polja i završetkom procesa kupnje rezervacije klijent nudi Villsyju obvezujuće ispunjavanje ugovora o posredovanju u putovanju. Ponude se mogu dostaviti pisanim putem, usmeno, telefonom ili elektroničkom komunikacijom (Internet). Podnošenjem ponude putem elektroničke komunikacije (Internet) klijent nudi Villsy obvezujuću ponudu o sklapanju agencijskog ugovora o slanju naloga za rezervaciju. Naručitelj odgovara za sve sudionike navedene u nalogu i kao i vlastitu obvezu.

2. Villsy zadržava pravo prihvaćanja ponuda. Ukoliko Villsy ili turistička agencija potvrde rezervaciju pismenim putem, telefonom, elektroničkom komunikacijom, putem e-maila (elektroničke pošte) ili na neki drugi način, stupa na snagu ugovor između gosta i turističke agencije.

3. Klijent je dužan odmah potvrditi ispravnost potvrde rezervacije te o eventualnim netočnostima ili odstupanjima obavijestiti pružatelja usluga ili Villsy. Nepotpune ili netočne obavijesti izdane tri dana nakon primitka potvrde rezervacije više se neće uzimati u obzir. Konkretno, zakašnjela prijava grešaka ili odstupanja ne daje pravo naručitelju na odustanak od ugovora.

4. Villsy općenito naplaćuje klijentima naknadu za komercijalne usluge. Ako je za rezervaciju došlo do naknade za uslugu, ona je uključena u prikazanu cijenu smještaja za odmor, a također je zasebno prikazana u ponudi na web stranici, u procesu rezervacije i na računu. U slučaju otkazivanja ili ponovne rezervacije, naknada za uslugu neće biti vraćena.

II. Isprave za plaćanje/putovanje

1. Nakon potvrde rezervacije, turistička agencija će obavijestiti gosta o roku dospijeća akontacije i konačne uplate te uvjetima plaćanja. U slučaju kratkoročnih rezervacija, puni putni troškovi trebaju biti plaćeni odmah.

2. Plaćanje je moguće izvršiti kreditnom karticom ili virmanom, ovisno o objektu. Sve primjenjive promjene u postupku rezervacije do polaska (npr. rezervacija dodatnih usluga ili djelomično otkazivanje) neće utjecati na skraćivanje razdoblja predobavijesti, one će generirati novi račun koji uključuje pretobavijest. Sve troškove koji nastanu u slučaju nepoštenja, storniranja i internog rukovanja snosi putnik, pod uvjetom da nepoštenje ili storniranje nije uzrokovao Villsy. Potpuni osobni podaci zabilježeni u obrascu za registraciju kao što su ime, adresa i, ako je primjenjivo, broj kreditne kartice, IBAN, BIC kodirani su putem SSL-tehnologije. Pritom se navedeni znakovi pretvaraju u šifru, tako da prijenosom podataka putem interneta ne mogu biti pročitani od strane neovlaštenih osoba.

III. Odustajanje putnika/rebooking

1. Nalogodavac može u svakom trenutku odustati od putovanja i od ugovora o posredovanju. Relevantno vrijeme je unos izjave o odustajanju kod dotične putničke agencije. Klijentu se predlaže da odustanak izjavi u pisanom obliku. Povlačenje je moguće prema odredbama i uvjetima dotične putničke agencije.

2. Ponovna rezervacija rezervirane i potvrđene rezervacije moguća je samo odustankom od rezervirane rezervacije i istovremenom novom rezervacijom drugog putovanja, osim ako putnička agencija nema posebne propise za te slučajeve. Posebni propisi regulirani su uvjetima poslovanja putničke agencije. Potencijalni troškovi za ponovnu rezervaciju ili plative djelomične naknade putovanja u slučaju ponovne rezervacije u skladu su s uvjetima dotične putničke agencije. Villsy je ovlašten naplatiti klijentu sve troškove i dodatnu naknadu za obradu od 25,00 eura po osobi u vezi s povlačenjem koje je Villsy zatražila od druge strane.

3. Villsy može naplatiti odgovarajući povrat za već poduzete mjere opreza i troškove putovanja ako Villsy sam organizira putovanja. Iznos naknada koje klijent plaća u slučaju otkazivanja ili odustajanja od putovanja određen je posebnim Villsy uvjetima putovanja.

4. Kako biste izbjegli opisane naknade za isplatu, Villsy hitno savjetuje ugovaranje putnog osiguranja.

IV. Promjena usluga i cijena 2

1. Izmjene ili varijacije pojedinačnih usluga putovanja u odnosu na dogovoreni sadržaj ugovora o putovanju, koje postanu potrebne nakon sklapanja ugovora, a Villsy ili putnička agencija ih ne provedu protivno dobroj vjeri, dopuštene su samo ako su zanemarive i ako neće utjecati na cijeli raspored putovanja. Potencijalni jamstveni zahtjevi ostaju nepromijenjeni, ako su izmijenjene usluge manjkave.

2. Specifikacije napravljene na Internetu temeljno su obvezujuće za Villsy, čim su postale pravni temelj ugovora o putovanju. Villsy zadržava pravo izmjene podataka danih na internetu zbog objektivno opravdanih, relevantnih i nepredvidivih razloga te o tome obavještava putnika prije rezervacije.

3. Villsy zadržava pravo povisiti najavljenu cijenu potvrđenu rezervacijom u slučaju promjene tečaja važećih za putovanje ili u slučaju izmjene informacija na iznos koji povećanje utječe na cijenu putovanja, u razdoblju od četiri mjeseci između primitka potvrde putovanja i dogovorenog datuma putovanja. U tom slučaju Villsy obavještava putnika odmah, najmanje 21 dan prije polaska. Povećanje cijene je nelegitimno nakon ovog datuma.

V. Odgovornost Villsya

1. U osnovi, Villsy djeluje isključivo kao posrednik između klijenta i putničke agencije i djeluje u ime i za račun putničke agencije. U tom slučaju Villsy nije odgovoran za usluge koje putnička agencija pruža klijentu. Ako Villsy iznimno sam organizira putovanja, odgovornost Villsyja određena je odredbama i uvjetima organizatora putovanja Villsyja.

2. Ako Villsy djeluje kao posrednik, Villsy se mora osloniti na informacije koje daje odgovarajući organizator putovanja u vezi s informacijama o putovanju. Villsy nema mogućnosti provjeriti točnost ovih podataka. Villsy stoga ne daje nikakvo jamstvo u pogledu točnosti, potpunosti ili ažuriranja ovih informacija. Isto vrijedi i za daljnje informacije dane na web stranici i izdane od trećih strana.

3. Villsy je odgovoran prema nalogodavcu za pravilno posredovanje u okviru dubinske pažnje poštenog trgovca. U osnovi, Villsy je odgovoran samo u okviru ovog ugovora u slučaju nepostojanja

zajamčene karakteristike, kršenje glavnih dužnosti obeštećenja i drugi slučajevi kršenja obvezne ugovorne naknade štete osim iz namjere i svjesnog nemara. Odgovornost tvrtke Villsy u slučajevima male pogreške ograničena je na vrijednost rezerviranog putovanja, u svakom slučaju na predvidljive i tipične štete. Pravna odgovornost bez obzira na nemar ili krivnju tvrtke Villsy ostaje nepromijenjena. Villsy ne odgovara za manje greške pomoćnih osoba.

VI. Naznake o putovnici, vizi, deviznim i zdravstvenim propisima

1. Svaki klijent/putnik odgovoran je za poštivanje važećih domaćih i stranih ulazaka i odlazaka, zdravstvenih, putovničkih i viznih propisa.

2. U slučaju naznaka na putovnici, vizi, stranoj valuti i zdravstvenim propisima unutar ove web stranice, pretpostavlja se da su klijenti državljani EU. Ako to nije slučaj, klijent samostalno kontaktira nadležno veleposlanstvo ili konzulat. Villsy ne daje nikakva jamstva u pogledu točnosti, potpunosti ili ažuriranja ovih informacija jer Villsy ovisi o indikacijama trećih strana (financijerskih agencija ili javnih tijela) u vezi s ovim informacijama koje se mogu promijeniti u bilo kojem trenutku. Villsy utoliko nije odgovoran.

2. dio: Opći propisi

1. Ako jedan od istaknutih propisa bude nevažan ili postane nevažan, ostali propisi ostaju na snazi. Učinkovitost ovog ugovora u cjelini ostaje nepromijenjena. Nevaljanost posredovanog ugovora o putovanju ne utječe na ugovor o posredovanju.

2. Kršenje ugovora ili osnovana sumnja na kršenje daje pravo Villsyju da isključi dotičnog klijenta iz korištenja ove web stranice i/ili usluga, čim se sklope transakcije rezervacija.

3. Ovaj ugovor pokazuje cjelokupni sporazum između vas i tvrtke Villsy u vezi s ovim web-mjestom i zamjenjuje sve prethodne ili istodobno povezane obavijesti ili prijedloge, bilo elektronički, usmeno ili u pisanom obliku između vas i tvrtke Villsy.

4. Glavni jezik stranice villsy.com je engleski jezik te su svi opisi i tekstovi ažurirani na engleskom jeziku. Ukoliko u opisima objekata – kuća za odmor postoji razlika između opisa na Engleskom jeziku i bilo kojem drugom jeziku, opis na Engleskom jeziku je relevantan.

5. Putnik može odvesti posrednika na putovanju na sud samo u glavnom mjestu poslovanja posrednika. Za postupke koje vodi posrednik na putovanju protiv putnika, mjerodavno je prebivalište putnika, osim ako se postupak vodi protiv trgovaca ili osoba koje nemaju opću nadležnost u matičnoj državi, ili osoba koje su prenijele svoje prebivalište ili uobičajeno boravište u inozemstvu nakon sklapanja ugovora ili čije prebivalište odnosno uobičajeno mjesto ili boravište nije poznato u vrijeme pokretanja postupka. U tim slučajevima mjerodavan je mjesni prvostupanjski sud sjedišta miritelja.

6. Ističemo da je preuzimanje i pohranjivanje teksta ugovora moguće samo u trenutku potpisivanja ugovora. Nakon toga vam više nije dostupan.

VILLSY d.o.o.

Kastavska 18

52000 Pazin

OIB:17191292654

Terms of use

Booking instructions Villsy d.o.o.

 1. Choose the desired villa on our website through our search engine. After that, choose the desired period of accommodation in the villa. You will be able to choose only the available periods. Check your entry and choose the option BOOK to proceed with the process of reservation. 

2. Check your selection and proceed with the selection with the option CONTINUE.

3. Fill in the form with your personal data, number of adults, children, babies and pets if accepted in particular villa. If you choose pets, the cleaning fee will automatically be added to the total amount. The cleaning fee for pets is usually between 0 and 100 € for pet per week. If desired, you have an option of leaving a message or asking a question. Then choose CONTINUE.

4. Check all of the details of your reservation. The total amount is in euro (€).

To validate your reservation, you need to pay a 30% advance payment of the total amount. You can choose the method of the advance payment between bank transfer, credit card or PayPal.

The remaining amount of 70% must be paid at least 60 days before arrival or in cash upon arrival (cash upon arrival is not possible for all of the houses).

For the remaining amount of 70% you can choose the method of payment: bank transfer, credit card or PayPal and cash upon arrival (cash upon arrival is not possible for all of the houses).

 The 30% advance payment is non-refundable.

 For the remaining payment refund please check our terms and conditions.

 A down payment in cash in case of damage, directly to the owner of the house, is required upon arrival (usually between 200€ and 1000€). If there was no damage in the house, this down payment in case of damage will be completely refunded on the day of your departure.

 5. While choosing credit card or PayPal as the method of payment, by clicking the CONTINUE button, you will be redirected to a shortlist with an option of paying with credit card or PayPal. By choosing credit card, you will be redirected to the WSPay™ authorization system and real-time card charging.

 By choosing PayPal, you will be redirected to PayPal payments.

Your reservation will be validated immediately and you will receive a booking confirmation (voucher) through e-mail.

 By choosing bank transfer as the method of payment, by clicking the CONTINUE button, you will receive all of the payment instructions and booking details on your e-mail. You need to confirm the intent of booking, after which you will have two work days to make the payment. After the payment is received, your reservation will be final and you will be notified and receive a booking confirmation (voucher) on your e-mail.

If we don’t receive the payment within 4 work days, your reservation will be canceled.

All of the prices include VAT and tourist taxes for all of the members of your party.

Payment on our webpage is secure.

The amount that will be charged on your foreign credit card is in Euros (EUR). If you have a different currency on your credit card a conversion to Euros will be made by your credit card company. As a result of this conversion it is possible to have small deviations between the price shown on our web site and the one charged on your credit card. Villsy d.o.o. can not be held responsible for any difference in price resulted by currency conversion.