Obavijest o podnošenju pisanih prigovora korisnika usluge - Villsy

Sukladno odredbi čl. 6. St.1. toč.3. Zakona o pružanju usluga u turizmu NN br. 130/17 pisani
prigovor potrošača može se podnijeti:

Na podneseni prigovor korisnika usluge bez odgađanja pisanim putem potvrdit će se primitak
prigovora, te u pisanom obliku odgovoriti na prigovor u roku od 15 dana od dana zaprimanja
prigovora.